Przystąpienie Turcji do międzynarodowej konwencji o ochronie własności przemysłowej, podpisanej w Paryżu dnia 20 marca 1883 r., przejrzanej w Brukselli dnia 14 grudnia 1900 r. i w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.114.810

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 listopada 1925 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 24 października 1925 r.
w sprawie przystąpienia Turcji do międzynarodowej konwencji o ochronie własności przemysłowej, podpisanej w Paryżu dnia 20 marca 1883 r., przejrzanej w Brukselli dnia 14 grudnia 1900 r. i w Waszyngtonie dn. 2 czerwca 1911 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że Rząd Turecki zgłosił przystąpienie do międzynarodowej konwencji o ochronie własności przemysłowej, podpisanej w Paryżu dnia 20 marca 1883 r., przejrzanej w Brukseili dnia 14 grudnia 1900 r. i w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r. (Dz. U. R. P. z 1922 r. № 8 poz. 58), i że przystąpienie to nabrało mocy obowiązującej z dniem 10 października 1925 r.