Przystąpienie Turcji do konwencji i statutu o wolności tranzytu, podpisanych w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.79.567

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 października 1933 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 29 sierpnia 1933 r.
w sprawie przystąpienia Turcji do konwencji i statutu o wolności tranzytu, podpisanych w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie z komunikatem Sekretarjatu Ligi Narodów, że Rząd Turecki zgłosił w dniu 27 czerwca 1933 r. przystąpienie Turcji do konwencji i statutu o wolności tranzytu, podpisanych w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r. (Dz. U. R. P. z 1925 r. Nr. 34 poz. 236).