Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.40.244

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 września 1966 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 31 sierpnia 1966 r.
dotyczące przystąpienia Tunezji do Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 7 września 1956 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 11 Uzupełniającej Konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 7 września 1956 r. (Dz. U. z 1963 r. Nr 33, poz. 185), Rząd Tunezji złożył Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 15 lipca 1966 r. swój dokument przystąpienia do powyższej konwencji.