Przystąpienie terytorjum Kamerunu (mandat francuski) do Międzynarodowej Konwencji Radiotelegraficznej, podpisanej w Londynie... - Dz.U.1923.46.311 - OpenLEX

Przystąpienie terytorjum Kamerunu (mandat francuski) do Międzynarodowej Konwencji Radiotelegraficznej, podpisanej w Londynie dn. 5 lipca 1912 roku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.46.311

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 kwietnia 1923 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 17 kwietnia 1923 r.
w przedmiecie przystąpienia terytorjum Kamerunu (mandat francuski) do Międzynarodowej Konwencji Radiotelegraficznej, podpisanej w Londynie dn. 5 lipca 1912 roku.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że zgodnie z komunikatem Rządu Angielskiego, Rząd Francuski notyfikował w dniu 7 marca 1923:. przystąpienie terytorjum Kamerunu (mandat francuski) do Międzynarodowej Konwencji Radiotelegraficznej, podpisanej w Londynie dn. 5 lipca 1912 r. (Dz. U. R. P. z 1922 r. № 88, poz. 795).