Przystąpienie Szwajcarji do Międzynarodowej Konwencji Radiotelegraficznej, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1912 r. - Dz.U.1923.46.310 - OpenLEX

Przystąpienie Szwajcarji do Międzynarodowej Konwencji Radiotelegraficznej, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1912 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.46.310

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 kwietnia 1923 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 17 kwietnia 1923 r.
w przedmiocie przystąpienia Szwajcarii do Międzynarodowej Konwencji Radiotelegraficznej, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1912 roku.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że zgodnie z komunikatem Rządu Angielskiego, Rząd Szwajcarski notyfikował w dniu 26 lutego 1923 r. przystąpienie Szwajcarji do Międzynarodowej Konwencji Radiotelegraficznej, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1912 r. (Dz. U. R. P. z 1922 r. № 88, poz. 795).