Przystąpienie Syrji i Libanu do Międzynarodowej Konwencji, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.63.505

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 września 1930 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 14 sierpnia 1930 r.
w sprawie przystąpienia Syrji i Libanu do Międzynarodowej Konwencji, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie z komunikatem Rządu Francuskiego z dnia 20 czerwca 1930 r., że Rząd ten zgłosił w dniu 26 maja 1930 r. w imieniu Syrji i Libanu przystąpienie do Międzynarodowej Konwencji, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r. (Dz. U. R. P. z 1930 r. Nr. 21, poz. 177) i że jednocześnie Rząd Francuski, zgodnie z artykułem 15 powyższej Konwencji, wymówił w imieniu Syrji i Libanu Konwencję dotyczącą ruchu samochodowego z 11 października 1909 r.