Przystąpienie Suazi do konwencji o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.37.221

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 września 1973 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 31 sierpnia 1973 r.
w sprawie przystąpienia Suazi do konwencji o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 61 Konwencji genewskiej o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych, artykułem 60 Konwencji genewskiej o polepszeniu losu rannych, chorych i rozbitków sił zbrojnych na morzu, artykułem 140 Konwencji genewskiej o traktowaniu jeńców wojennych oraz artykułem 156 Konwencji genewskiej o ochronie osób cywilnych podczas wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r. (Dz. U. z 1956 r. Nr 38, poz. 171), został złożony dnia 28 czerwca 1973 r. Rządowi Szwajcarskiemu dokument przystąpienia Suazi do wymienionych konwencji.
Zgodnie z odpowiednimi postanowieniami tych konwencji wejdą one w życie w stosunku do Suazi dnia 28 grudnia 1973 r.