Przystąpienie strefy Tangeru do konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego z dnia 24 kwietnia 1926 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.89.569

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 grudnia 1935 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 9 listopada 1935 r.
w sprawie przystąpienia strefy Tangeru do konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego z dnia 24 kwietnia 1926 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie z komunikatem Rządu Francuskiego, że w wykonaniu postanowień art. 13 konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r. (Dz. U. R. P. z 1930 r. Nr. 21, poz. 177) zostało zgłoszone dnia 10 maja 1932 r. Rządowi Francuskiemu w imieniu Administracji strefy Tangeru przystąpienie strefy Tangeru do powyższej konwencji.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że w myśl postanowień art. 5 wymienionej konwencji ustalone zostały dla strefy Tangeru, jako znak wyróżniający dla samochodów, litery "M. T.".