Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.39.234

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 września 1966 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 19 sierpnia 1966 r.
w sprawie przystąpienia Singapuru do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 92 Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212), Rząd Singapuru złożył dnia 20 maja 1966 r. Rządowi Stanów Zjednoczonych Ameryki dokument przystąpienia do powyższej konwencji.