Przystąpienie sfederowanych i niesfederowanych Państw Malajskich do traktatu handlowego z Wielką Brytanją z dnia 26 listopada 1923 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.70.447

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 września 1935 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 29 sierpnia 1935 r.
w sprawie przystąpienia sfederowanych i niesfederowanych Państw Malajskich do traktatu handlowego z Wielką Brytanją z dnia 26 listopada 1923 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że na podstawie art. VIII traktatu handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonem Królestwem Wielkiej Brytanji i Irlandji, podpisanego w Warszawie dnia 26 listopada 1923 r. (Dz. U. R. P. z 1924 r. Nr. 57, poz. 582) i zgodnie z notą Charge d'Affaires Jego Brytyjskiej Mości w Warszawie z dnia 1 sierpnia 1935 r., postanowienia powyższego traktatu zostają rozciągnięte na:
1. Sfederowane Państwa Malajskie Negri Sembilan, Pahang, Perak i Selangor oraz na

2. Niesfederowane Państwa Malajskie Johore, Kedah, Kelantan, Perlis i Trengganu a także na Brunei i na Sarawak.