Przystąpienie sfederowanych i niesfederowanych państw malajskich do traktatu z dnia 11 stycznia 1932 r. między Polską a Wielką Brytanią o wydawaniu zbiegłych przestępców.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.13.74

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 lutego 1935 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 11 lutego 1935 r.
w sprawie przystąpienia sfederowanych i niesfederowanych państw malajskich do traktatu z dnia 11 stycznia 1932 r. między Polską a Wielką Brytanją o wydawaniu zbiegłych przestępców.

Podaje się niniejszem do wiadomości:
1)
że zgodnie z art. 22 traktatu między Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a Jego Królewską Mością Królem Wielkiej Brytanji, Irlandji i Brytyjskich Dominjonów Zamorskich, Cesarzem Indyj, o wydawaniu zbiegłych przestępców, podpisanego w Warszawie dnia 11 stycznia 1932 r. (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr. 17, poz. 135), nastąpiła w Warszawie wymiana not między Rządem Brytyjskim a Rządem Polskim o rozciągnięciu postanowień niniejszego traktatu na następujące sfederowane państwa malajskie: Perak, Selangor, Negri Sembilan i Pahang, oraz na następujące niesfederowane państwa malajskie: Johore, Kelantan, Trengganu, Kedah i Perlis oraz na Brunei;
2)
że rozciągnięcie to stało się obowiązujące z dniem 4 lutego 1935 r.;
3)
że władzą, do której mają być kierowane pisma rekwizycyjne o wydanie zbiegłego przestępcy jest
dlaPerak -Brytyjski Rezydent(British Resident)
"Selangor -""
"Negri Sembilan -""
"Pahang -""
"Johore -Generalny Doradca(General Adviser)
"Kelantan -Brytyjski Doradca(British Adviser)
"Trengganu -""
"Kedah -""
"Perlis -
"Brunei -Brytyjski Rezydent(British Resident).