Przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Aktu paryskiego Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych,... - Dz.U.1990.82.475 - OpenLEX

Przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Aktu paryskiego Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych, sporządzonego w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1990.82.475

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 listopada 1990 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 28 września 1990 r.
w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Aktu paryskiego Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych, sporządzonego w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r.

Podaje się do powszechnej wiadomości, że - zgodnie z artykułem 28 ustępem 1a sporządzonego w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r. Aktu paryskiego Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r., uzupełnionej w Paryżu dnia 4 maja 1896 r., zrewidowanej w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r., uzupełnionej w Bernie dnia 20 marca 1914 r., zrewidowanej w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r., w Brukseli dnia 26 czerwca 1948 r., w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. oraz poprawionej dnia 2 października 1979 r. - Dyrektorowi Generalnemu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej został złożony dnia 1 maja 1990 r. dokument przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do powyższego aktu, z wyłączeniem artykułów od 1 do 21 oraz załącznika.
Zgodnie z artykułem 28 ustępem 3 wyżej wymienionego Aktu paryskiego wszedł on w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem artykułów od 1 do 21 oraz załącznika, dnia 4 sierpnia 1990 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że stronami powyższego aktu stały się w niżej podanych datach następujące państwa:

Francja 1972-12-15 (artykuły od 22 do 38)
1974-10-10 (artykuły od 1 do 21)
Węgry 1972-12-15 (artykuły od 22 do 38)
1974-10-10 (artykuły od 1 do 21)
Szwecja 1973-09-20 (artykuły od 22 do 38)
1974-10-10 (artykuły od 1 do 21)
Kamerun 1973-11-10 (artykuły od 22 do 38)
1974-10-10 (artykuły od 1 do 21)
Republika Federalna Niemiec 1974-01-22 (artykuły od 22 do 38)
1974-10-10 (artykuły od 1 do 21)

z oświadczeniem, że uznaje stosowanie załącznika do Aktu paryskiego do dzieł własnego pochodzenia przez państwa, które złożyły oświadczenie na podstawie artykułu VI ustępu 1 litery (i) załącznika lub notyfikację na podstawie artykułu I załącznika; oświadczenie nabrało mocy dnia 18 października 1973 r.;

Hiszpania 1974-02-19 (artykuły od 22 do 38)
1974-10-10 (artykuły od 1 do 21)
Wybrzeże Kości Słoniowej1974-05-04 (artykuły od 22 do 38)
1974-10-10 (artykuły od 1 do 21)
Norwegia 1974-06-13 (artykuły od 22 do 38)

z oświadczeniem, że uznaje stosowanie załącznika do Aktu paryskiego do dzieł własnego pochodzenia przez państwa, które złożyły oświadczenie na podstawie artykułu VI ustępu 1 litery (i) załącznika lub notyfikację na podstawie artykułu I załącznika; oświadczenie nabrało mocy dnia 8 marca 1974 r.;

Monako 1974-11-23
Bułgaria 1974-12-04

z oświadczeniem przewidzianym w artykule 33 w ustępie 2 w sprawie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości;

Meksyk 1974-12-17

z oświadczeniem, że zgodnie z artykułem I załącznika do Aktu paryskiego skorzystał z możliwości przewidzianych w artykułach II i III wymienionego załącznika; oświadczenie będzie w mocy do dnia 10 października 1994 r.;

Indie 1975-01-10 (artykuły od 22 do 38)

z oświadczeniem przewidzianym w artykule 33 w ustępie 2 w sprawie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości;

1984-05-06 (artykuły od 1 do 21)

z oświadczeniami:

- zgodnie z artykułem I załącznika do Aktu paryskiego Indie skorzystały z możliwości przewidzianych w artykułach II i III wymienionego załącznika; oświadczenie ma moc do dnia 10 października 1990 r.;

- ratyfikacja przez Indie nie odnosi się do postanowień artykułu 14 bis ustępu 2 litery b) Aktu paryskiego;

- Indie zawiadomiły o wyznaczeniu odpowiednich władz zgodnie z artykułem 15 ustępem 4 Aktu paryskiego;

Holandia 1975-01-10 (artykuły od 22 do 38)

z oświadczeniem, że ratyfikacja odnosi się do Królestwa w Europie, a artykuły od 22 do 38 Aktu paryskiego mają zastosowanie również do Antyli Holenderskich i do Aruby;

1986-01-30 (artykuły od 1 do 21)

z oświadczeniem, że ratyfikacja odnosi się do Królestwa w Europie;

Zair 1975-01-31
Benin 1975-03-12
Republika Południowej Afryki 1975-03-24 (artykuły od 22 do 38)

z oświadczeniem przewidzianym w artykule 33 w ustępie 2 w sprawie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości;

Brazylia 1975-04-20
Luksemburg 1975-04-20
Japonia 1975-04-24
Watykan1975-04-24
Togo 1975-04-30
Niger 1975-05-21
Gabon 1975-06-10
Chile 1975-07-10
Senegal 1975-08-12
Tunezja 1975-08-16

z oświadczeniem przewidzianym w artykule 33 w ustępie 2 w sprawie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości;

Jugosławia 1975-09-02

przystąpienie lub ratyfikacja z zastrzeżeniem dotyczącym prawa tłumaczenia;

Kongo 1975-12-05
Burkina Faso 1976-01-24
Grecja 1976-03-08
Libia 1976-09-28

z oświadczeniem przewidzianym w artykule 33 w ustępie 2 w sprawie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości;

Mauretania 1976-09-21
Bahamy 1977-01-08 (artykuły od 22 do 38)

z oświadczeniem przewidzianym w artykule 33 w ustępie 2 w sprawie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości;

Surinam 1977-02-23
Egipt 1977-06-07

z oświadczeniem przewidzianym w artykule 33 w ustępie 2 w sprawie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości;

Republika Środkowoafrykańska 1977-09-03
Mali 1977-12-05
Malta 1977-12-12 (artykuły od 22 do 38)

z oświadczeniem przewidzianym w artykule 33 w ustępie 2 w sprawie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości;

Niemiecka Republika Demokratyczna 1978-02-18

z oświadczeniem przewidzianym w artykule 33 w ustępie 2 w sprawie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości;

Australia 1978-03-01
Kostaryka 1978-06-10
Sri Lanka 1978-09-23 (artykuły od 22 do 38)
Portugalia 1979-01-12

z oświadczeniem, zgodnie z postanowieniami artykułu 14 bis ustępu 2 litery c) Aktu paryskiego, że zobowiązanie autorów do wniesienia pewnego wkładu do realizacji dzieła filmowego musi mieć formę umowy pisemnej; oświadczenie otrzymano dnia 5 listopada 1986 r.;

Dania1979-06-30
Włochy 1979-11-14
Urugwaj 1979-12-28
Czechosłowacja 1980-04-11

z oświadczeniem przewidzianym w artykule 33 w ustępie 2 w sprawie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości;

Filipiny 1980-07-16 (artykuły od 22 do 38)
Argentyna 1980-10-08 (artykuły od 22 do 38)
Gwinea 1980-11-20
Tajlandia 1980-12-29 (artykuły od 22 do 38)

z oświadczeniem przewidzianym w artykule 33 w ustępie 2 w sprawie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości;

Zimbabwe 1981-12-30 (artykuły od 22 do 38)
Austria 1982-08-21
Wenezuela1982-12-30

z oświadczeniem przewidzianym w artykule 33 w ustępie 2 w sprawie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości;

Cypr 1983-07-27

przystąpienie lub ratyfikacja z zastrzeżeniem dotyczącym prawa tłumaczenia;

Barbados 1983-07-30
Ruanda 1984-03-01
Islandia 1984-12-28 (artykuły od 22 do 38)
Finlandia 1986-11-01
Maroko 1987-05-17
Kolumbia 1988-03-07
Trynidad i Tobago 1988-08-16
Peru 1988-08-20
Stany Zjednoczone Ameryki 1989-03-01
Liberia 1989-03-08

- z oświadczeniem, że zgodnie z artykułem I załącznika do Aktu paryskiego Liberia skorzystała z możliwości przewidzianych w artykułach II i III wymienionego załącznika, oraz

- z oświadczeniem przewidzianym w artykule 33 w ustępie 2 w sprawie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości;

Mauritius 1989-05-10

- z oświadczeniem, że zgodnie z artykułem I załącznika do Aktu paryskiego Mauritius skorzystał z możliwości przewidzianych w artykułach II i III wymienionego załącznika, oraz

- z oświadczeniem przewidzianym w artykule 33 w ustępie 2 w sprawie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości;

Lesotho 1989-09-28

- z oświadczeniem, że zgodnie z artykułem I załącznika do Aktu paryskiego Lesotho skorzystało z możliwości przewidzianych w artykułach II i III wymienionego załącznika, oraz

- z oświadczeniem przewidzianym w artykule 33 w ustępie 2 w sprawie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości;

Wielka Brytania 1990-01-02
Honduras1990-01-25.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że informacje o państwach, które w datach późniejszych staną się stronami powyższego aktu, można uzyskać w Departamencie Prawno-Traktatowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych.