Przystąpienie Republiki Wietnamu do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.1.7

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 stycznia 1959 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 16 grudnia 1958 r.
w sprawie przystąpienia Republiki Wietnamu do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 38 Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r. (Dz. U. z 1933 r. Nr 8, poz. 49) zostało zgłoszone dnia 29 września 1958 r. przystąpienie Republiki Wietnamu do powyższej Konwencji.