Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.67.339

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1962 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 12 grudnia 1962 r.
w sprawie przystąpienia Republiki Środkowo-Afrykańskiej do Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, podpisanej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 13 ust. 3 Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, podpisanej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r. (Dz. U. z 1961 r. Nr 17, poz. 87), Rząd Republiki Środkowo-Afrykańskiej złożył dnia 15 października 1962 r. Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych swój dokument przystąpienia do powyższej Konwencji.