Dziennik Ustaw

Dz.U.1964.15.91

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 kwietnia 1964 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 9 kwietnia 1964 r.
w sprawie przystąpienia Republiki Rwandy do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 92 Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212), Rząd Republiki Rwandy złożył dnia 3 lutego 1964 r. Rządowi Stanów Zjednoczonych Ameryki swój dokument przystąpienia do powyższej Konwencji.