Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.27.219

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 września 1969 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 12 września 1969 r.
w sprawie przystąpienia Republiki Paragwaju do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r., oraz do Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego tę konwencję.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 38 Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r. (Dz. U. z 1933 r. Nr 8, poz. 49), oraz artykułem XXIII Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego tę konwencję (Dz. U. z 1963 r. Nr 33, poz. 189), złożony został dnia 28 sierpnia 1969 r. Rządowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dokument przystąpienia Republiki Paragwaju do wymienionych aktów międzynarodowych.
Zgodnie z postanowieniami powyższych artykułów konwencja i protokół wejdą w życie w stosunku do Republiki Paragwaju dziewięćdziesiątego dnia po złożeniu dokumentu przystąpienia, to jest dnia 26 listopada 1969 r.