Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.11.61

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 marca 1963 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 21 lutego 1963 r.
w sprawie przystąpienia Republiki Kuby i Republiki Libanu do Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 października 1955 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. XXXIII Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 października 1955 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 4, poz. 24), nastąpiło złożenie dokumentów przystąpienia do powyższej Konwencji przez Republikę Kuby dnia 30 października 1962 r. i przez Republikę Libanu dnia 6 listopada 1962 r.