Przystąpienie Republiki Estońskiej do Międzynarodowej Konwencji Radiotelegraficznej, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1912 roku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.117.940

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 listopada 1923 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 8 listopada 1923 r.
w przedmiocie przystąpienia Republiki Estońskiej do Międzynarodowej Konwencji Radiotelegraficznej, podpisanej w Londynie dn. 5 lipca 1912 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie z komunikatem Rządu Angielskiego, że temu Rządowi zostało notyfikowane przystąpienie z dniem 1 lipca 1923 r. Republiki 'Estońskiej do Międzynarodowej Konwencji Radiotelegraficznej, podpisanej w Londynie dn. 5 lipca 1912 r. (Dz. U. R. P. № 88 z 1922 r.).