Przystąpienie Republiki Dominikańskiej do Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.1.8

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 stycznia 1973 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 19 grudnia 1972 r.
w sprawie przystąpienia Republiki Dominikańskiej do Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 40 ustęp 3 Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r. (Dz. U. z 1966 r. Nr 45, poz. 277), został złożony dnia 26 września 1972 r. Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dokument przystąpienia Republiki Dominikańskiej do wymienionej konwencji.
Zgodnie z artykułem 41 ustęp 2 powyższej konwencji weszła ona w życie w stosunku do Republiki Dominikańskiej dnia 26 października 1972 r.