Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.12.87

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 marca 1965 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 15 marca 1965 r.
w sprawie przystąpienia Portugalii do Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 13 ust. 3 Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r. (Dz. U. z 1961 r. Nr 17, poz. 87), Portugalia złożyła dnia 25 stycznia 1965 r. Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dokument przystąpienia do powyższej konwencji.