Przystąpienie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Protokołu o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (INMARSAT), sporządzonego w Londynie dnia 1 grudnia 1981 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.18.107

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 czerwca 1987 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 28 kwietnia 1987 r.
w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Protokołu o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (INMARSAT), sporządzonego w Londynie dnia 1 grudnia 1981 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 19 Protokołu o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (INMARSAT), sporządzonego w Londynie dnia 1 grudnia 1981 r., został złożony Sekretarzowi Generalnemu INMARSAT dnia 29 stycznia 1987 r. dokument przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do powyższego protokołu. Protokół ten zgodnie z art. 20 wszedł w życie dnia 30 lipca 1983 r., a w stosunku do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zgodnie z art. 21 ust. 1, dnia 28 lutego 1987 r.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa stały się stronami powyższego protokołu w drodze złożenia podpisów bez zastrzeżenia ratyfikacji lub przez złożenie dokumentów ratyfikacyjnych albo dokumentów przystąpienia w niżej podanych datach:

Norwegia 1982-04-19

Sri Lanka 1982-04-27

Finlandia 1982-05-25

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich 1982-05-27

Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka 1982-05-27

Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka 1982-05-27

Bułgaria 1982-10-12

Liberia 1982-11-25

Holandia 1983-06-14

Kanada 1983-06-30

Chile 1984-02-01

Republika Federalna Niemiec 1984-11-09

Szwecja 1984-12-05

Francja 1985-09-19

Kuwejt 1986-03-25

Dania 1986-07-23

Irak 1986-08-14

Oman 1986-08-18