Przystąpienie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Protokołu do Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, 1969, sporządzonego w Londynie dnia 19 listopada 1976 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1986.20.105

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 maja 1986 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 28 lutego 1986 r.
w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Protokołu do Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, 1969, sporządzonego w Londynie dnia 19 listopada 1976 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 4 ust. 1 Protokołu do Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, 1969, sporządzonego w Londynie dnia 19 listopada 1976 r., został złożony Sekretarzowi Generalnemu Międzynarodowej Organizacji Morskiej dnia 30 października 1985 r. dokument przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do wymienionego protokołu.
Zgodnie z art. 5 ust. 2 powyższego protokołu wszedł on w życie w stosunku do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dnia 28 stycznia 1986 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa stały się stronami wymienionego protokołu, który wszedł w życie dnia 8 kwietnia 1981 r., składając dokumenty ratyfikacyjne, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia w niżej podanych datach:

Szwecja 1978-07-07

Norwegia 1978-07-17

Jemen 1979-06-04

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii 1980-01-31

z rozciągnięciem na następujące terytoria:

Anguilla

Wyspa Jersey

Wyspa Guernsey

Wyspa Man

Belize*)

Bermudy

Brytyjskie terytorium na Oceanie Indyjskim

Brytyjskie Wyspy Dziewicze

Kajmany

Falklandy-Malwiny

Gibraltar

Hongkong

Montserrat

Pitcairn

St. Helena i terytoria przyległe

Wyspy Turks i Caicos

Suwerenne obszary brytyjskie Akrotiri i Dhekelia na Wyspie Cypr

Bahama 1980-03-03

Republika Federalna Niemiec 1980-08-28

Francja 1980-11-07

Finlandia 1981-01-08

Liberia 1981-02-17

Dania 1981-06-03

Malediwy 1981-06-14

Kuwejt 1981-07-01

Hiszpania 1981-10-22

Singapur 1981-12-15

Holandia 1982-08-03

Włochy 1983-06-03

Australia 1983-11-07

Zjednoczone Emiraty Arabskie 1984-03-14

Kamerun 1984-05-14

Oman 1985-01-24

______

*) Rozciągnięcie protokołu na Belize nastąpiło przed uzyskaniem niepodległości.