Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.30.239

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 listopada 1969 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 23 września 1969 r.
w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Konwencji celnej dotyczącej ułatwień przy przywozie towarów przeznaczonych do wystawiania albo wykorzystania na wystawach, targach, kongresach lub podobnych imprezach, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 18 Konwencji celnej dotyczącej ułatwień przy przywozie towarów przeznaczonych do wystawiania albo wykorzystania na wystawach, targach, kongresach lub podobnych imprezach, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r., złożony został Sekretarzowi Generalnemu Rady Współpracy Celnej w Brukseli dnia 19 lipca 1969 r. polski dokument przystąpienia do powyższej konwencji. Wyżej wymieniona konwencja wejdzie w życie dla Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dnia 20 października 1969 r.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa stały się Stronami powyższej konwencji, która weszła w życie dnia 13 lipca 1962 r., podpisując Konwencję bez zastrzeżeń ratyfikacji bądź składając swoje dokumenty ratyfikacyjne lub przystąpienia w niżej podanych datach:

Niger dnia 14 marca 1962 r.,

Czechosłowacja dnia 28 marca 1962 r.,

Portugalia dnia 31 marca 1962 r.,

Republika Środkowo-Afrykańska dnia 1 kwietnia 1962 r.,

Madagaskar dnia 12 kwietnia 1962 r.,

Kuba dnia 2 maja 1962 r.,

Grecja dnia 19 lipca 1962 r.,

Austria dnia 20 września 1962 r.,

Maroko dnia 16 listopada 1962 r.,

Republika Dominikańska dnia 12 grudnia 1962 r.,

Australia dnia 20 grudnia 1962 r.,

Węgry dnia 4 lutego 1963 r.,

Hiszpania dnia 11 lutego 1963 r.,

Kambodża dnia 20 lutego 1963 r.,

Zjednoczona Republika Arabska dnia 25 marca 1963 r.,

Zjednoczone Królestwo

Wielkiej Brytanii

i Północnej Irlandii dnia 25 marca 1963 r.,

rozciągając jednocześnie postanowienia powyższej konwencji na następujące terytoria: wyspy Man, Jersey oraz Guernsey.

Szwajcaria dnia 30 kwietnia 1963 r.,

rozciągając jednocześnie postanowienia powyższej konwencji na terytorium Księstwa Liechtenstein na okres obowiązywania między Księstwem Liechtenstein a Szwajcarią układu o unii celnej.

Norwegia dnia 23 września 1963 r.,

Włochy dnia 9 listopada 1963 r.

Zgodnie z artykułem 23 powyższej konwencji, Rząd Włoch notyfikował Sekretarzowi Generalnemu, iż nie uważa się za związany postanowieniami ustępu 1a artykułu 6 w odniesieniu do następujących towarów, w stosunku do których nie będzie wyrażał zgody na zwalnianie ich od należności celnych przy przywozie: kawa, herbata, maté, przyprawy korzenne; kakao i jego przetwory; cukierki, drażetki i inne słodycze; substancje zapachowe na bazie alkoholu; produkty farmaceutyczne; piwo; olej do smarowania; zapałki; sacharyna; zapalniczki gazowe i benzynowe; papier i gilzy do papierosów; banany.

Rumunia dnia 15 stycznia 1964 r.,

Holandia dnia 17 stycznia 1964 r.,

rozciągając jednocześnie postanowienia powyższej konwencji na Antyle Holenderskie i Surinam.

Szwecja dnia 19 marca 1964 r.,

Francja dnia 22 czerwca 1964 r.,

Bułgaria dnia 31 lipca 1964 r.,

Finlandia dnia 1 sierpnia 1964 r.,

Izrael dnia 16 grudnia 1964 r.,

Dania dnia 14 kwietnia 1965 r.,

z oświadczeniem, iż postanowienia konwencji nie mają zastosowania do Grenlandii i Wysp Owczych.

Irlandia dnia 15 kwietnia 1965 r.,

Jugosławia dnia 7 stycznia 1966 r.,

Niemiecka Republika Federalna dnia 9 czerwca 1967 r.,

Belgia dnia 6 lipca 1967 r.,

Iran dnia 16 kwietnia 1968 r.