Przystąpienie Polski do Konwencji międzynarodowej dla ułatwienia importu próbek handlowych i materiału reklamowego, podpisanej w Genewie dnia 7 listopada 1952 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.38.222

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 sierpnia 1960 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 31 maja 1960 r.
w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji międzynarodowej dla ułatwienia importu próbek handlowych i materiału reklamowego, podpisanej w Genewie dnia 7 listopada 1952 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. X Konwencji międzynarodowej dla ułatwienia importu próbek handlowych i materiału reklamowego, podpisanej w Genewie dnia 7 listopada 1952 r., złożony został Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 18 lutego 1960 r. polski dokument ratyfikacyjny powyższej Konwencji.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące kraje złożyły swoje dokumenty ratyfikacyjne bądź akcesyjne do powyższej Konwencji:

Pakistan dnia 12 października 1953 r.

Indonezja dnia 21 kwietnia 1954 r.

Finlandia dnia 27 maja 1954 r.

Indie dnia 3 sierpnia 1954 r.

z następującym zastrzeżeniem:

"Zezwolenie na import bez cła będzie stosowane tylko do tych katalogów, cenników i notatek handlowych, które są dostarczane bezpłatnie".

Hiszpania dnia 9 września 1954 r.

Norwegia dnia 2 listopada 1954 r.

Szwajcaria dnia 4 grudnia 1954 r.

Grecja dnia 10 lutego 1955 r.

Szwecja dnia 23 lutego 1955 r.

Holandia dnia 3 maja 1955 r.

wraz z Surinam, Antylami Holenderskimi i Nową Gwineą Holenderską.

Japonia dnia 2 sierpnia 1955 r.

Niemiecka Republika Federalna dnia 2 września 1955 r.

Egipt dnia 29 września 1955 r.

Dania dnia 5 października 1955 r.

Wielka Brytania dnia 21 października 1955 r.

wraz z Isle of Man.

W notyfikacji z dnia 5 lutego 1957 r. Rząd Wielkiej Brytanii powiadomił, że zgodnie z art. XIII Konwencji postanowił rozszerzyć jej stosowanie na następujące terytoria, za których stosunki międzynarodowe jest on odpowiedzialny:

Aden

Barbados

Gujana Brytyjska

Honduras Brytyjski

Cypr

Wyspy Falklandzkie

Fidżi

Gambia

Gibraltar

Hong Kong

Jamajka

Kenia z następującym zastrzeżeniem:

"Kenia nie będzie uważała się za związaną Artykułem V Konwencji".

Wyspy Podwietrzne

Antigua

Montserrat

Św. Krzysztofa, Nevis i Anguilla

Brytyjskie Wyspy Dziewicze

Malta z następującym zastrzeżeniem:

"(i) Okres czasu przewidziany przez prawo dla reeksportu towarów, które podlegają czasowemu przywozowi, wynosi trzy miesiące, jednakże okres ten może być przedłużony pod warunkiem wykazania wystarczających powodów. (ii) W przypadku, gdy wszystkie towary zostaną wywiezione z Malty, depozyt, przeznaczony na pokrycie cła, przepada. (iii) Próbki o dużej wartości podlegają kontroli zgodnie z zasadami czasowego przywozu i przepisami sporządzonymi w wykonaniu artykułu III, paragraf 3 Konwencji".

Mauritius

Borneo Północne

Federacja Nigerii

Św. Helena

Sarawak

Seszele

Sierra Leone

Singapur

Somali Brytyjskie

Tanganika z następującym zastrzeżeniem:

"Tanganika nie będzie uważała się za związaną art. V Konwencji".

Trynidad i Tobago z następującym zastrzeżeniem:

"Artykuł III, paragraf 6 nie może być stosowany w Trynidad, ponieważ Departament Ceł i Podatków nie ma samodzielnej rachunkowości i zwrotu pieniędzy dokonuje się na podstawie kuponów skarbowych".

Uganda z następującym zastrzeżeniem:

"Uganda nie będzie uważała się za związaną artykułem V Konwencji".

Wyspy Zawietrzne

Dominika

Grenada

St. Lucia

St. Vincent

Zanzibar

Tonga

Australia dnia 6 stycznia 1956 r.

W notyfikacji z dnia 12 stycznia 1956 r. Rząd Australii powiadomił, że stosowanie Konwencji zostaje rozszerzone na następujące terytoria, za których stosunki międzynarodowe jest on odpowiedzialny:

Papua

Nowa Gwinea Australijska

Czechosłowacja dnia 12 stycznia 1956 r.

Federacja Rodezji i Niasy dnia 30 kwietnia 1956 r.

Austria dnia 8 czerwca 1956 r.

Portugalia dnia 24 września 1956 r.

Turcja dnia 8 grudnia 1956 r.

Jugosławia dnia 29 maja 1956 r.

Nowa Zelandia dnia 19 kwietnia 1957 r.

wraz z Wyspą Cooka (włączając Niue), Wyspą Tokelau i Samoa Zachodnim

Węgry dnia 3 czerwca 1957 r.

Belgia dnia 28 sierpnia 1957 r.

wraz z Kongo Belgijskim i Ruanda Urundi

Federacja Malajska dnia 31 sierpnia 1957 r.

Luksemburg dnia 9 września 1957 r.

Stany Zjednoczone Ameryki dnia 17 września 1957 r.

wraz ze wszystkimi posiadłościami Stanów Zjednoczonych, z wyjątkiem Samoa Amerykańskiego, Guam, Kingman Reef, wyspy Johnston, wyspy Midway, Wysp Dziewiczych i wyspy Wake.

Izrael dnia 8 października 1957 r.

Haiti dnia 12 lutego 1958 r.

Ghana dnia 7 kwietnia 1958 r.

Włochy dnia 20 lutego 1958 r.

Irlandia dnia 23 kwietnia 1959 r.

Cejlon dnia 28 października 1959 r.

z zastrzeżeniem do artykułu III, paragraf 2 Konwencji, którego postanowienia są nie do przyjęcia przez Rząd Cejlonu.