Przystąpienie Palestyny do Międzynarodowej Umowy o wymianie listów i pudełek z podaną wartością, podpisanej w Madrycie dnia 30 listopada 1920 roku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.137.1155

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1923 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 22 grudnia 1923 r.
w przedmiocie przystąpienia Palestyny do Międzynarodowej Umowy o wymianie listów i pudełek z podaną wartością, podpisanej w Madrycie dnia 30 listopada 1920 roku

Podają się niniejszem do wiadomości zgodnie z komunikatem Rządu Angielskiego z dnia 19 listopada 1923 r., że Palestyna przystąpiła do Międzynarodowej Umowy o wymianie listów i pudełek z podaną wartością, podpisanej w Madrycie dnia 30 listopada 1920 r., w myśl art. 15 tej Umowy (Dz. U. R. P. z 1923 r. № 103, poz. 846).