Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.44.271

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 października 1966 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 4 października 1966 r.
w sprawie przystąpienia Nepalu do Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 1 ust. 3 Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy (Dz. U. z 1948 r. Nr 43, poz. 308) Nepal stał się członkiem Międzynarodowej Organizacji Pracy dnia 30 sierpnia 1966 r.