Przystąpienie Meksyku do Konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, podpisanej w Genewie dnia 12 września 1923 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.17.121

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 marca 1948 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 12 marca 1948 r.
w sprawie przystąpienia Meksyku do Konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, podpisanej w Genewie dnia 12 września 1923 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. IX Konwencji do zwalczania obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, podpisanej w Genewie dnia 12 września 1923 r. (Dz. U. R. P. z 1927 r. Nr 71, poz. 621), zostało zgłoszone Sekretarzowi Generalnemu Narodów Zjednoczonych dnia 9 stycznia 1948 r. przystąpienie Meksyku do powyższej Konwencji.