Przystąpienie Malezji i Chile do Międzynarodowego porozumienia cukrowniczego z 1968 r., otwartego do podpisu w Nowym Jorku od... - Dz.U.1974.20.111 - OpenLEX

Przystąpienie Malezji i Chile do Międzynarodowego porozumienia cukrowniczego z 1968 r., otwartego do podpisu w Nowym Jorku od dnia 3 do dnia 24 grudnia 1968 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.20.111

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 maja 1974 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 20 maja 1974 r.
w sprawie przystąpienia Malezji i Chile do Międzynarodowego porozumienia cukrowniczego z 1968 r., otwartego do podpisu w Nowym Jorku od dnia 3 do dnia 24 grudnia 1968 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 64 ustęp 1 Międzynarodowego porozumienia cukrowniczego z 1968 r., otwartego do podpisu w Nowym Jorku od dnia 3 grudnia do dnia 24 grudnia 1968 r. (Dz. U. z 1970 r. Nr 12, poz. 110), zostały złożone Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dokumenty przystąpienia do wymienionego porozumienia przez Malezję dnia 29 grudnia 1972 r. i przez Chile dnia 22 lutego 1973 r.