Dziennik Ustaw

Dz.U.1979.6.37

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 listopada 2000 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 19 lutego 1979 r.
w sprawie przystąpienia Ludowej Republiki Bułgarii do Układu w sprawie Antarktyki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 1 grudnia 1959 r. 1

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem XIII Układu w sprawie Antarktyki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 1 grudnia 1959 r. (Dz. U. z 1961 r. Nr 46, poz. 237), został złożony Rządowi Stanów Zjednoczonych Ameryki dnia 11 września 1978 r. dokument przystąpienia Ludowej Republiki Bułgarii do powyższego układu.
Zgodnie z artykułem XIII ustęp 5 układu wszedł on w życie w stosunku do Ludowej Republiki Bułgarii dnia 11 września 1978 r.
1 Oświadczenie zmienione przez obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 października 2000 r. o sprostowaniu błędu (Dz.U.00.100.1087).