Przystąpienie Litwy do międzynarodowej konwencji z dnia 14 grudnia 1928 r. dotyczącej statystyk gospodarczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.54.431

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 sierpnia 1938 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 4 lipca 1938 r.
w sprawie przystąpienia Litwy do międzynarodowej konwencji z dnia 14 grudnia 1928 r. dotyczącej statystyk gospodarczych.

Podaje się niniejszym do wiadomości, zgodnie z komunikatem Sekretarza Generalnego Ligi Narodów, że w wykonaniu postanowień art. 13 międzynarodowej konwencji, dotyczącej statystyk gospodarczych, podpisanej w Genewie wraz z protokołem dnia 14 grudnia 1928 r. (Dz. U. R. P z 1932 r. Nr 11, poz. 63), został złożony Sekretarzowi Generalnemu Ligi Narodów dnia 2 kwietnia 1938 r. w imieniu Rządu Litewskiego dokument przystąpienia do powyższej konwencji i protokołu.