Przystąpienie Libii do Światowej Konwencji Pocztowej, podpisanej w Paryżu dnia 5 lipca 1947 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.41.288

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 października 1952 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 7 września 1952 r.
w sprawie przystąpienia Libii do Światowej Konwencji Pocztowej, podpisanej w Paryżu dnia 5 lipca 1947 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 3 Światowej Konwencji Pocztowej, podpisanej w Paryżu dnia 5 lipca 1947 r. (Dz. U. z 1951 r. Nr 64, poz. 436) nastąpiło dnia 4 czerwca 1952 r. przystąpienie Libii do powyższej Konwencji wraz z protokołem końcowym, regulaminem wykonawczym oraz postanowieniami i protokołem końcowym, dotyczącymi przewozu przesyłek listowych drogą powietrzną.