Przystąpienie Libanu i Singapuru do Międzynarodowego porozumienia cukrowniczego z 1968 r., otwartego do podpisu w Nowym Jorku od dnia 3 do dnia 24 grudnia 1968 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1972.51.334

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 grudnia 1972 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 17 października 1972 r.
w sprawie przystąpienia Libanu i Singapuru do Międzynarodowego porozumienia cukrowniczego z 1968 r., otwartego do podpisu w Nowym Jorku od dnia 3 do dnia 24 grudnia 1968 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 64 ustęp 1 Międzynarodowego porozumienia cukrowniczego z 1968 r., otwartego do podpisu w Nowym Jorku od dnia 3 do dnia 24 grudnia 1968 r. (Dz. U. z 1970 r. Nr 12, poz. 110), następujące państwa złożyły Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dokumenty przystąpienia do powyższego porozumienia: Liban - dnia 1 marca 1972 r. i Singapur - dnia 1 sierpnia 1972 r.