Przystąpienie Kuwejtu i Gabonu do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1964.18.113

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 maja 1964 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 24 kwietnia 1964 r.
w sprawie przystąpienia Kuwejtu i Gabonu do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z § 32 Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r. (Dz. U. z 1948 r. Nr 39, poz. 286), nastąpiło złożenie dokumentów przystąpienia do powyższej Konwencji dnia 13 grudnia 1963 r. przez Rząd Kuwejtu i dnia 13 marca 1964 r. przez Rząd Gabonu.