Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.6.56

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 marca 1969 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 3 marca 1969 r.
w sprawie przystąpienia Kuwejtu do Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, sporządzonej wraz z Protokołem w Genewie dnia 10 kwietnia 1929 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 21 Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, sporządzonej wraz z Protokołem w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r. (Dz. U. z 1934 r. Nr 102, poz. 919), został złożony dnia 9 grudnia 1968 r. Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dokument przystąpienia Kuwejtu do powyższych aktów międzynarodowych.
Zgodnie z artykułem 26 Konwencji wejdzie ona w życie w stosunku do Kuwejtu dnia 9 marca 1969 r.