Przystąpienie Kuby do Międzynarodowego porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla Zwalczania Epizootii, podpisanego w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1972.48.308

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 listopada 1972 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 17 października 1972 r.
w sprawie przystąpienia Kuby do Międzynarodowego porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla Zwalczania Epizootii, podpisanego w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 6 Międzynarodowego porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla Zwalczania Epizootii, podpisanego w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 r. (Dz. U. z 1925 r. Nr 108, poz. 767), został złożony Rządowi Francuskiemu dnia 4 września 1972 r. dokument przystąpienia Kuby do powyższego porozumienia i w tym dniu weszło ono w życie w stosunku do Kuby.