Przystąpienie Księstwa Liechtenstein do międzynarodowej konwencji, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.98.757

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 listopada 1931 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 22 października 1931 r.
w sprawie przystąpienia Księstwa Liechtenstein do międzynarodowej konwencji, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie z komunikatem Rządu Francuskiego z dnia 28 września 1931 r., że Księstwo Liechtenstein zgłosiło w dniu 19 września 1931 r. przystąpienie do międzynarodowej konwencji, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r. (Dz. U. R. P. z 1930 r. Nr. 21, poz. 178).