Przystąpienie Kolumbii do międzynarodowej konwencji z dnia 4 maja 1910 r., dotyczącej zwalczania handlu żywym towarem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1937.39.312

Akt jednorazowy
Wersja od: 3 grudnia 1937 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 30 kwietnia 1937 r.
w sprawie przystąpienia Kolumbii do międzynarodowej konwencji z dnia 4 maja 1910 r., dotyczącej zwalczania handlu żywym towarem. 1

Podaje się niniejszym do wiadomości, zgodnie z komunikatem Rządu Francuskiego, że, w wykonaniu art. 8 międzynarodowej konwencji, dotyczącej zwalczania handlu żywym towarem, podpisanej w Paryżu dnia 4 maja 1910 r. (Dz. U. R. P. z 1922 r., Nr 87, poz. 783), został złożony w archiwach Rządu Francuskiego dnia 16 lutego 1937 r. w imieniu Rządu Republiki Kolumbii akt przystąpienia do powyższej konwencji. 2
1 Tytuł zmieniony przez obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 października 1937 r. o sprostowaniu błędu (Dz.U.37.82.599).
2 Motyw zmieniony przez obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 października 1937 r. o sprostowaniu błędu (Dz.U.37.82.599).