Przystąpienie Kolonii Adenu i Birmanii do konwencji z dnia 12 października 1929 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.36.309

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 maja 1938 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 4 kwietnia 1938 r.
w sprawie przystąpienia Kolonii Adenu i Birmanii do konwencji z dnia 12 października 1929 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego.

Podaje się niniejszym do wiadomości, zgodnie z komunikatem Rządu Brytyjskiego, że Kolonia Adenu i Birmania, które dotąd, jako wchodzące w skład Indyj brytyjskich, należały (Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr 2, poz. 13) do konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł. dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej wraz z protokołem dodatkowym w Warszawie dnia 12 października 1929 r. (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr 8, poz. 49), od dnia 1 kwietnia 1937 r. posiadają: pierwsze z wymienionych terytoriów - statut kolonii brytyjskiej, drugie - statut zamorskiego terytorium brytyjskiego. W związku z powyższym, w wykonaniu postanowień art. 40 ust. 2 wspomnianej konwencji, zostało zgłoszone Rządowi Polskiemu dnia 24 lutego 1938 r. przez Rząd Brytyjski przystąpienie Kolonii Adenu i Birmanii do powyższej konwencji i protokołu dodatkowego.