Przystąpienie Kanady do Konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej wraz z Protokołem w Genewie dnia 18 maja 1956 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.1.9

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 stycznia 1973 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 19 grudnia 1972 r.
dotyczące przystąpienia Kanady do Konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej wraz z Protokołem w Genewie dnia 18 maja 1956 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 12 ustęp 4 Konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej wraz z Protokołem w Genewie dnia 18 maja 1956 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 60, poz. 359), złożony został przez Kanadę dnia 8 września 1972 r. Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dokument przystąpienia do powyższej konwencji.
Zgodnie z artykułem 13 ustęp 2 powyższej konwencji weszła ona w życie w stosunku do Kanady dnia 7 grudnia 1972 r.