Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.24.200

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 października 1970 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 26 sierpnia 1970 r.
w sprawie przystąpienia Kamerunu do Międzynarodowego porozumienia cukrowniczego z 1968 r., otwartego do podpisu w Nowym Jorku od dnia 3 do dnia 24 grudnia 1968 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 64 Międzynarodowego porozumienia cukrowniczego z 1968 r., otwartego do podpisu w Nowym Jorku od dnia 3 do dnia 24 grudnia 1968 r. (Dz. U. z 1970 r. Nr 12, poz. 110), złożony został dnia 22 czerwca 1970 r. Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dokument przystąpienia Kamerunu do powyższego porozumienia.