Przystąpienie Jugosławii i Liberii do Konwencji międzynarodowej o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 31 maja 1929 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.47.363

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 sierpnia 1949 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 30 maja 1949 r.
w sprawie przystąpienia Jugosławii i Liberii do Konwencji międzynarodowej o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 31 maja 1929 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 64 Konwencji międzynarodowej o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 31 maja 1929 r. (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr 88, poz. 815), nastąpiło przystąpienie do powyższej Konwencji Jugosławii - dnia 13 sierpnia 1940 r. oraz Liberii - dnia 25 marca 1949 r.