Przystąpienie Japonii do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.26.160

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 czerwca 1963 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 17 czerwca 1963 r.
w sprawie przystąpienia Japonii do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z paragrafem 32 Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych, zatwierdzonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r. (Dz. U. z 1948 r. Nr 39, poz. 286) Rząd Japonii zgłosił dnia 18 kwietnia 1963 r. swoje przystąpienie do powyższej Konwencji.