Przystąpienie Izraela do Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej, Porozumienia madryckiego dotyczącego zwalczania... - Dz.U.1950.38.351 - OpenLEX

Przystąpienie Izraela do Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej, Porozumienia madryckiego dotyczącego zwalczania fałszywych oznaczeń pochodzenia towarów oraz Porozumienia w Neuchâtel o zachowaniu lub przywróceniu praw własności przemysłowej, dotkniętych przez drugą wojnę światową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.38.351

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 września 1950 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 12 lipca 1950 r.
w sprawie przystąpienia Izraela do Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej, Porozumienia madryckiego dotyczącego zwalczania fałszywych oznaczeń pochodzenia towarów oraz Porozumienia w Neuchâtel o zachowaniu lub przywróceniu praw własności przemysłowej, dotkniętych przez drugą wojnę światową.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 16 Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r. (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr 2, poz. 8) i art. 5 Porozumienia madryckiego dotyczącego zwalczania fałszywych oznaczeń pochodzenia towarów z dnia 14 kwietnia 1891 r. (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr 47, poz. 446), zmienionych ostatnio w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., oraz zgodnie z art. 9 Porozumienia o zachowaniu lub przywróceniu praw własności przemysłowej, dotkniętych przez drugą wojnę światową, podpisanego w Neuchâtel dnia 8 lutego 1947 r. (Dz. U. R. P. z 1948 r. Nr 17, poz. 115), nastąpiło przystąpienie Izraela do powyższych umów z ważnością od dnia 24 marca 1950 r.