Przystąpienie Izraela do Konwencji międzynarodowej o liniach ładunkowych, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1930 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.52.401

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 września 1949 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 2 września 1949 r.
w sprawie przystąpienia Izraela do Konwencji międzynarodowej o liniach ładunkowych, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1930 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 23 Konwencji międzynarodowej o liniach ładunkowych, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1930 r. (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr 95, poz. 737), nastąpiło dnia 15 lipca 1949 r. przystąpienie Izraela do powyższej Konwencji.