Przystąpienie Izraela do konwencji genewskiej z dnia 19 lutego 1925 r. dotyczącej opium, zmienionej protokołem, podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r., oraz do konwencji genewskiej z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i uregulowaniu podziału środków odurzających, zmienionej protokołem, podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.32.228

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 lipca 1952 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 10 lipca 1952 r.
w sprawie przystąpienia Izraela do konwencji genewskiej z dnia 19 lutego 1925 r. dotyczącej opium, zmienionej protokołem, podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r., oraz do konwencji genewskiej z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i uregulowaniu podziału środków odurzających, zmienionej protokołem, podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 35 konwencji genewskiej z dnia 19 lutego 1925 r. dotyczącej opium (Dz. U. R. P. z 1927 r. Nr 108, poz. 920), zmienionej protokołem, podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r. (Dz. U. R. P. z 1952 r. Nr 9, poz. 50), oraz art. 29 konwencji genewskiej z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i uregulowaniu podziału środków odurzających (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr 12, poz. 97), zmienionej wymienionym wyżej protokołem z dnia 11 grudnia 1946 r., nastąpiło dnia 16 maja 1952 r. złożenie przez Izrael dokumentów przystąpienia do powyższych konwencyj.