Przystąpienie Irlanji do konwencji międzynarodowej dotyczącej opjum i protokółu, podpisanych w Genewie dnia 19 lutego 1925 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.101.780

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 listopada 1931 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 30 października 1931 r.
w sprawie przystąpienia Irlandji do konwencji międzynarodowej dotyczącej opjum i protokółu, podpisanych w Genewie dnia 19 lutego 1925 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie z odnośnym komunikatem Sekretarjatu Ligi Narodów, że przystąpienie do konwencji międzynarodowej dotyczącej opjum i protokółu, popisanych w Genewie dnia 19 lutego 1925 r. (Dz. U. R. P. z 1927 r. Nr. 108, poz. 920), zostało zgłoszone przez Irlandię dnia 1 września 1931 r.