Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.36.256

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 września 1968 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 6 sierpnia 1968 r.
dotyczące przystąpienia Irlandii do Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu handlowych pojazdów drogowych, sporządzonej w Genewie dnia 18 maja 1956 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 33 ust. 4 Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu handlowych pojazdów drogowych, sporządzonej w Genewie dnia 18 maja 1956 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 60, poz. 357), złożony został dnia 26 lipca 1967 r. Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych przez Irlandię dokument przystąpienia do tej konwencji.
Zgodnie z art. 34 ust. 2 powyższej konwencji weszła ona w życie w stosunku do Irlandii dnia 24 października 1967 r.