Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.36.257

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 września 1968 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 6 sierpnia 1968 r.
w sprawie przystąpienia Irlandii do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR) wraz z Protokołem podpisania, sporządzonej w Genewie dnia 15 stycznia 1959 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 39 ust. 4 Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR) wraz z Protokołem podpisania, sporządzonej w Genewie dnia 15 stycznia 1959 r. (Dz. U. z 1962 r. Nr 22, poz. 96), złożony został dnia 7 lipca 1967 r. Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych przez Irlandię dokument przystąpienia do tej konwencji.
Zgodnie z art. 40 ust. 2 powyższej konwencji weszła ona w życie w stosunku do Irlandii dnia 5 października 1967 r.