Przystąpienie Iraku do międzynarodowej konwencji o uproszczeniu formalności celnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.78.734

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 września 1934 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 30 lipca 1934 r.
w sprawie przystąpienia Iraku do międzynarodowej konwencji o uproszczeniu formalności celnych.

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie z komunikatem Sekretarjatu Ligi Narodów, że w myśl postanowień art. 25 międzynarodowej konwencji o uproszczeniu formalności celnych, podpisanej wraz z protokółem w Genewie dnia 3 listopada 1923 r. (Dz. U. R. P. z 1931 r. Nr. 106, poz. 819) zostało zgłoszone Sekretarzowi Generalnemu Ligi Narodów w dniu 3 maja 1934 r. w imieniu Rządu Iraku przystąpienie do powyższej konwencji i protokółu.