Przystąpienie Iraku do konwencji z dnia 30 marca 1931 r. o sposobie opodatkowania obcokrajowych pojazdów mechanicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.5.31

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 stycznia 1939 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 11 stycznia 1939 r.
w sprawie przystąpienia Iraku do konwencji z dnia 30 marca 1931 r. o sposobie opodatkowania obcokrajowych pojazdów mechanicznych.

Podaje się niniejszym do wiadomości, na podstawie komunikatu Sekretarza Generalnego Ligi Narodów, że zgodnie z art. 12 konwencji o sposobie opodatkowania obcokrajowych pojazdów mechanicznych, podpisanej w Genewie dnia 30 marca 1931 r. (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr 98, poz. 900), został złożony Sekretarzowi Generalnemu Ligi Narodów dnia 20 września 1938 r. w imieniu Rządu Iraku dokument przystąpienia do powyższej konwencji.